Prometheus system

Systém pro analýzu
prodejů léčivých přípravků

Prometheussystem byl navržen pro účely lidí
pracujících s distributorskými daty prodejů léčivých
přípravků.

Náš systém dokáže data zpracovat a předat Vám ve srozumitelné
podobě v podobě tabulek, kde jsou seskupené léky dle SÚKL kódu
či uživatelsky definovaných skupin. Tyto skupiny můžete rozbalit či
sbalit, dle potřeby a vidět tak prodeje celé skupiny nebo jen dílčích částí.

Základem programu jsou filtry, které obsahují Vámi vybrané léky.
Po vytvoření filtru již nic nebrání tomu vygenerovat report, který Vás
zajímá. 

O programu

Report se generuje podle předem daných kritérií.

Typ pohybu

▫Prodej všem uživatelům v ČR
▫Export do zahraničí
▫Vzorkování
▫Upozornění na nová data
▫Sledování nových léků

Typ reportu

▫Vývoj obratů
▫Vývoj počtu balení
▫Vývoj ceny původce
▫Generování reportů
▫Export reportů do XLS a PDF

Období

▫Generování z nastavených období
▫Volba vlastního období
▫Automatické obnovování filtrů

...Naše práce Vaše radost...

Proč byste si zbytečně dělali život těžší.

Kontakt